O Stowarzyszeniu

 

logo_popps-cmyk-u-podstawowy-pomaranczowy-c-0-m-60-y-100-k-0

topolowa-logomStowarzyszenie Miłośników Wsi Topołowa, zostało założone w marcu 2002 roku i zarejestrowane w KRS w styczniu 2003 roku.

Założycielami i członkami stowarzyszenia są mieszkańcy wsi Topołowa. Jednym z głównych powodów powołania stowarzyszenia, była potrzeba stworzenia organu, który by posiadał osobowość prawną i mógł skutecznie występować w obronie mieszkańców wsi, czego niestety nie mogła robić Rada Sołecka.

Stowarzyszenie we współpracy z sołectwem realizuje takie cele jak:

 • integrowanie środowiska lokalnego wokół spraw społecznych i kulturalnych,
 • pobudzanie aktywności obywatelskiej we wsi Topołowa
 • ożywianie życia kulturalnego i sportowego na terenie wsi Topołowa
 • pomoc osobom najuboższym we wsi Topołowa oraz organizowanie różnych form samopomocy.

Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

 • Szymon Drzazga
 • Halina Ziółkowska
 • Marek Gut

Komisja Rewizyjna:

 • Ewa Łazarska
 • Lucjan Misiak
 • Wiesława Florczak

Działania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie działa głównie na terenie wsi Topołowa i wspólnie  z przedstawicielami sołectwa organizuje na terenie wsi cykliczne imprezy, takie jak:

 • Coroczna  zabawa choinkowa dla dzieci  ze wsi Topołowa
 • Piknik i zabawy sportowe z okazji dnia dziecka
 • Spotkanie seniorów ze wsi Topołowa
 • Święto plonów

Ponadto:

 • Konserwacja i stała opieka nad dwoma kapliczkami przydrożnymi
 • Jednorazowe szkolenie z zakresu ceramiki „Mama i Ja- nasza wspólna pasja”
 • Jednorazowe szkolenie  „Profilaktyka zdrowotna”
 • Działania z zakresu pomocy społecznej w zależności od potrzeby